Перенос сайту Magento 2 на інший сервер (домен)

 1. Створіть архів файлів Magento CMS на вашому старому сервері ( орієнтовна команда для терміналу: zip -r /var/www/html/bak.zip /var/www/html )
 2. Зробіть дамп бази даних MySQL ( sudo mysqldump –no-tablespaces -uUSER -pPASSWORD DBNAME | gzip > dump_name.sql.gz )
 3. Вивантажте і розпакуйте архів файлів сайту на новий сервер. Для перекидання архіву між серверами можна скористатися wget. Наприклад: wget -O /var/www/html https://example.com/bak.zip
 4. Розпакуйте і залийте дамп бази даних в нову базу (на новому сервері). Команда для терміналу: sudo mysql -p -u USER DBNAME < dump_name.sql
 5. В папці з файлами Magento відредагуйте файл app/etc/env.php, замініть дані доступу до бази даних на відповідні нові
 6. В базі даних знайдіть таблицю core_config_data та замініть значення рядків web/unsecure/base_url та web/secure/base_url на ваш новий домен (відповідно, з http:// та https://)
 7. В консолі перейдіть в кореневу папку Magento (наприклад, cd /var/www/html) та послідовно виконайте наступні команди:
  php bin/magento setup:upgrade
  php bin/magento setup:static-content:deploy -f
  php bin/magento cache:flush
  php bin/magento cache:clean
 8. Перевірте права доступу на файли, та власника, за потреби змініть (наприклад: sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html )

Готово.